gallery/curruculumvitae

Inzicht door opleidingen en werkervaring

Mijn volledige naam is Tineke Luttiena, Engeltje Bals-Beikes.

 

Psycho Sociaal

Transpersoonlijk Therapeut/Counselor

 

Op 4 januari 1957 ben ik geboren in de Gemeente Veendam.

Na zorgvuldige bestudering heb ik gekozen om mijn opleidingen te volgen en te werken bij :                        

 

 

Aan de Academie Integrale Menswetenschappen Huize Beukbergen te Huis ter Heide  heb ik de 4 jarige Bachelor studie  Pycho-Sociaal Werkende gevolgd.

Aansluitend de 2 jarige studie Transpersoonlijk Therapeut/Counselor met goed gevolg afgesloten.

Daarbij staan alle bestaande religies centraal. Zingeving en spiritualiteit. Een integratie tussen de empirische wetenschap en het subjectieve weten.

 

Als coordinator bij het Bureau Slachtofferhulp Voorne-Putten-Rotterdam vallende onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie was ik coordinator en leiding gegeven aan een grote groep vrijwilligers. Daarnaast was ik verantwoordelijke voor de uitvoering van de stagebegeleiding.

Tevens slachtoffer begeleiding bij de rechtsgang in contact met de Officier van Justitie. Traumaverwerking na mishandeling, roofoverval, zelfmoord, verkrachting, incest, ontvoering enz.

Daarvoor heb ik ook deelgenomen aan samenwerkingsverbanden met o.a. vertrouwensartsen en politie/rechercheurs.

Ik heb een team gespecialiseerd in de hulpverlening aan slachtoffers van zeden-misdrijven opgezet en ingebed in de organisatie.

 

Methodisch Opleiden en Trainen heb ik gevolgd bij het Kennis Centrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.

Dit heb ik praktisch kunnen gebruiken bij het begeleiden van staieeres aan de Hoge scholen Rotterdam, Groningen en Emmen.

 

Voor de Gemeente Spijkenisse heb ik onderzoek gedaan naar de procedures binnen de Jeugdhulpverlening.

 

Mens, Maatschappij en Gezondheid. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Bachelor gevolgd aan de Hoge School van Amsterdam.

 

Tussen het voorgaande door heb ik mij bekwaamd in Yogatechnieken bij het Swabhawat Yoga Instituut van Saswitha (Zen Boedhisme).

Tevens lessen gevolgd bij Hetty Draayer (zie voor info haar boeken). Ik heb met name de speciale ademtechnieken van haar mij eigen kunnen maken.

In de Yogapraktijk van Mary Kool te Spijkenisse heb ik yoga lessen gegeven. Ook aan mensen met een lichamelijke problematiek.

 

Bij diverse landelijke organisaties die werken voor mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis heb ik gewerkt als Therapeut en Eerst Verantwoordelijke in Zeeland, Zuid-Holland en Groningen.

 

Tevens heb ik mij via een Antroposofische scholingsweg ontwikkeld tot Creatief Therapeut.

Daardoor beheers ik etherische schildertechnieken als sluieren in een nat-en-nat techniek en kan ik werken met metaforen.

 

Bij TransAct, het landelijk experticecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld (thans Movisie), heb ik de opleiding Seksualiteit en preventie seksueel misdrijf gevolgd.

Dit heb ik in diverse settings toe gepast.

 

Daartussen door heb ik mij bekwaamd in camera en montage werk.

Bedrijfsveiligheid films gemaakt en portretten van de individuele mens.

 

Voor Humanitas heb ik als Eerst Verantwoordelijke een pilot gedraait in een 24 uurs setting. Een groep mensen met een verstandelijke en psychiatrische stoornis gemengd met mensen vanuit de T.B.S. Kliniek Hoeve Boschoord. Deze mensen waren ooit allen slachtoffer of dader geweest van een zedendelict.

 

Bij het kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven heb ik deel genomen aan de cursus Conflicthantering en Persoonlijke veiligheid bij extreem geweld.

 

Sinds 2007 heb ik mijn eigen Praktijk Harte stromen en werk ik in de drie Noordelijke Provincies voor de individuele mens, het bedrijfsleven en gezondheidzorgorganisaties.

Mensen met een visuele en/of auditieve beperking kunnen bij mij specialistische begeleiding krijgen.

 

gallery/lucifer

Het bewustzijn als bedrieger !

 
Wil je weten hoe dit werkt?
Mail dan naar info@harte-stromen.nl